dilluns, 18 de març del 2024

Tallers Sketching a l'Aquarel·la 2024

Funcionament dels Tallers:


Cada Taller inclou tres matins seguits de pràctica a l'aire lliure: de 9:30 a 13:30 hores. Cada dia en un lloc diferent del Baix Empordà (que ja us comunicaré oportunament a la informació específica). Sempre intento que els llocs escollits no estiguin molt distants els uns dels altres; que tot giri -més o menys- en un radi de 25 km. La comarca és petita i plena de llocs magnífics per anar-los a dibuixar. Disposar de vehicle per desplaçar-se és el més aconsellable.

El preu del Taller és de 120 €. (No cal fer pagament previ. Es farà, en efectiu -"in situ"- al final de la primera sessió del Taller).

Cadascú porta el seu propi material.

Les places són limitades (10 - 12 alumnes màxim)

Per a complimentar la inscripció només necessito les següents dades de contacte: nom i cognoms; número de telèfon mòbil; adreça de correu electrònic. (I, per descomptat, el vostre compromís d'assistència al Taller triat). Tot seguit, faré la reserva de plaça i us ho comunicaré.

Finalment, a mesura que s'apropin les dates -un mes o tres setmanes abans que comenci el Taller- us enviaré la informació específica. Aquesta informació consistirà en:

  • Una breu Presentació del Taller: unes idees concises sobre la pràctica del Sketching a l'aquarel·la.
  • Les Ubicacions del Taller: els llocs on anirem a dibuixar (amb indicacions i punt de trobada Google Maps).
  • Algunes imatges, a tall d'exemple, sobre el material més adient per al seguiment del Taller.

Salutacions!

Lluís Bruguera
635405921
ll.bruguera@gmail.com


Preàmbul:

Per agafar agilitat en l'art de l'esbós a l'aquarel·la, assajarem una doble rapidesa: de visió; i de realització. Per això, intentarem captar la imatge en la seva globalitat, procedint de la taca a la forma; de les capes més clares, a les de color més saturat. Tot posant la màxima atenció en el desdoblament dels colors, especialment pel que respecte a la plasmació de la llum. També, en relació amb el que acabem d'explicar, afegiré que el suport (paper) passarà a ser un altre element actiu, substancial, de la imatge. És a dir: tot plegat i de manera simultània!... A poc a poc...

Dit d'una altra manera: l'esbós o sketch a l'aquarel·la afavoreix enormement la plasmació ràpida d'una impressió rebuda. Per tant, necessitarem afinar al màxim el domini de la forma i l'encert en el color. Caldrà una operació de síntesi en tota regla.

Per últim, voldria afegir que aquesta pràctica significa, també, travessar un territori no exempt d'inquietuds i incerteses. Doncs, l'espontaneïtat i la immediatesa -característiques de l'esbós- comporten, també, integrar l'error; assumir el dubte; i tirar endavant... Si som capaços de transitar-hi, ben segur que ens haurem apropat a uns resultats que, fins i tot, ens sorprendran a nosaltres mateixos.

Benvinguts al Taller,

Lluís Bruguera; 2024

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada