dissabte, 6 de febrer de 2021

Girona

 Des del Passeig de la reina Joana. La Plaça dels Jurats, i el campanar de Sant Feliu.